Di ruang keempat terdapat ruang untuk pengantin yang diberi nama Emben Melintang. Di dalam ruangan kelima atau lazim disebut dengan […]

  • 1
  • 2